The Regional Children’s Philharmonic Orchestra
Kolarčeva zadužbina, December 12th, 2015
Conductor: Živa Ploj Peršuh
Orchestra: 72 strings players from Ljubljana, Sarajevo, Skoplje, Zagreb and Belgrade