Skip to main content

Članovi

 

Članovi orkestra Dečje filharmonije

 

1. Tijana Nikolić – violina
2. Milica Obrenović – violina
3. Katarina Mrvić – violina
4. Mina Mulina – violina
5. Mina Dinić – violina
6. Đorđe Savić – violina
7. Vojislav Bilbija – violina
8. Ivana Konatar – violina
9. Jana Cokić – violina
10. Jana Jakovljević – violina
11. Milica Milanović – violina
12. Lazar Stanković – violina
13. Eleonora Andelić – violina
14. Marija Radovanović – violina
15. Teodora Radovanović – violina
16. Marija Marković – violina
17. Aleksandra Ivković – violina
18. Stevan Bajski – violina
19. Nikola Nejčev – violina
20. Angelina Rajić – violina
21. Maša Paligorić – violina
22. Jovana Mihajlovski – violina
23. Elena Natošević – violina
24. Dimitrije Kopunovic – violina
25. Anja Đuričić – viola
26. Jovana Gajović – viola
27. Sofija Rajić – viola
28. Una Đuričić – viola
29. Marija Tadić – violončelo
30. Dušan Zakonović – violončelo
31. Đorđe Živkov – violončelo
32. Emilija Mladenović – violončelo
33. Lazar Novaković – kontrabas
34. Amila Mašović – violina
35. Alex Mateescu – violina
36. Larisa- Lejla Droce – violina
37. Amila Baščelija – violina

38. Vildana Tabaković – violina
39. Sumeja Dardagan – violina
40. Dželila Tinjak – violina
41. Lamija Kabaš – violina
42. Taida Hodo – violina
43. Urša Roš – violončelo
44. Živana Marc – violončelo
45. Leda Delfina Steidl Porenta – violončelo
46. Marca Tea Devetak – viola
47. Amelija Kmetec – violončelo
48. Ana Macedoni – kontrabas
49. Sofia Grassi – violončelo
50. Eva Novak – viola
51. Lana Savič – violina
52. Jelena Krmpot – violina
53. Laura de Wolff – violina
54. Lana Rebrec – violina
55. Ivona Perković – violina
56. Naomi Noč – violina
57. Zoja Gašparič – violina
58. Zarja Jakšič – violina
59. Sinja Jenič Plevnik – violina
60. Jasna Čarman – violina
61. Marca Maša Sladič – klavir
62. Patricija Malovrh Mlačnik – viola
63. Klemen Sterle – viola
64. Marcel Mauhar – violina
65. Grega Maren – violina
66. Marijana Lazarević – violina
67. Marijana Arsovska – violina
68. Nina Malinova – violina
69. Aleksandar Vojneski – violina
70. Margaret Burns violina
71. Jovana Kadzibanova – violinčelo
72. Jovan Veljanov – kontrabas
73. Eleonora Galinec – violina
74. Ozana Tomić – violina
75. Ana Ciglenečki – violina

Solisti

 

1. Tijana Nikolić – violina
2. Milica Obrenović – violina
3. Katarina Mrvić – violina
4. Mina Mulina – violina
5. Mina Dinić – violina
6. Đorđe Savić – violina
7. Vojislav Bilbija – violina
8. Ivana Konatar – violina
9. Jana Cokić – violina
10. Jana Jakovljević – violina
11. Milica Milanović – violina
12. Lazar Stanković – violina
13. Eleonora Andelić – violina
14. Marija Radovanović – violina
15. Teodora Radovanović – violina
16. Marija Marković – violina
17. Aleksandra Ivković – violina
18. Stevan Bajski – violina
19. Nikola Nejčev – violina

20. Angelina Rajić – violina
21. Maša Paligorić – violina
22. Jovana Mihajlovski – violina
23. Elena Natošević – violina
24. Dimitrije Kopunovic – violina
25. Anja Đuričić – viola
26. Jovana Gajović – viola
27. Sofija Rajić – viola
28. Una Đuričić – viola
29. Marija Tadić – violončelo
30. Dušan Zakonović – violončelo
31. Đorđe Živkov – violončelo
32. Emilija Mladenović – violončelo
33. Lazar Novaković – kontrabas
34. Amila Mašović – violina
35. Alex Mateescu – violina
36. Larisa- Lejla Droce – violina
37. Amila Baščelija – violina
38. Vildana Tabaković – violina
39. Sumeja Dardagan – violina