Dečja filharmonija
Sava Centar, 17. decembar 2017.
Dirigent: Ljubiša Jovanović
Hor Dečjeg Kulturnog Centra, dirigent Nevena Ivanović
Gosti: VIS Nebograd & Marija Družijanić, Katarina Jovanović, Marija Žeželj, Mari Mari, Saša Vasić
Solisti: Jana Jakovljević, violina; Tijana Nikolić, violina; Dušan Jovanović, truba; Lara Arbajter, klavir.