Dečja filharmonija
Sava Centar, 16. decembar 2018.
Dirigent: Ljubiša Jovanović
Hor Dečjeg Kulturnog Centra, dirigent Nevena Ivanović
Solisti: Andrej Jovanović, oboa; Anđela Josifoski, violina; Lara Arbajter, klavir; Biljana Jovanović, sopran; Aleksandra Jovanović, sopran.
Gosti: Milica, Irina i Sara Kostić
Voditelji: Nebojša Milovanović i Petar Novićević