Regionalna dečja filharmonija
Sava Centar, 26. januar 2017.
Dirigent: Ljubiša Jovanović
Gosti: Jelena Gavrilović, Miloš Nikolić
Voditelji: Ana Sofrenović, Minja Subota