Sarajevo, Mikser House 8 i 10. septembar 2017.
Regionalna dečja filharmonija
Dirigent: Ljubiša Jovanović