Skip to main content

O Fondaciji

 

Muzika , univerzalni jezik koji ruši granice i stvara mostove

Fondacija „Deca deci“ i Dečja filharmonija je neprofitna organizacija osnovana 2007 godine, u saradnji sa Beogradskom Filharmonijom a pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda.

Fondacija okuplja stručnjake iz različitih oblasti, ljubitelje klasične muzike i ima za cilj promociju muzičkog obrazovanja dece u njaranijem uzrastu klasične muzike kao i privlačenje mlađe koncertne publike. Fondacija takođe podstiče građansku inicijativu i aktivan odnos pojedinca u kreiranju boljeg društva. Kroz realizaciju muzičkih sadržaja, Fondacija nastoji da stvara bolje uslova za kulturnu saradnju i razmenu u regionu i svetu.

Kroz učestvovanje u muzičkim programima kreiranim po najvišim profesionalnim standardima u kojima su izvođači deca, u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti, deca uz druženje, stiču znanja i ovladavaju veštinama scenskog nastupa koji doprinosi njihovom profesionalnom razvoju i edukaciji. Pored toga, deca razvijaju odgovoran odnos prema društvu, solidarnosti i humanosti.

Pored dečijeg orkestra i solista koji se svake godine biraju na audiciji, formirana je i Regionalana dečja filharmonija, orkestar sačinjen od dece muzičara iz pet gradova regiona : Ljubljane, Zagreba, Sarajeva , Skoplja i Beograda. Regionalna dečja filharmonija ima za cilj da omogući novoj generaciji dece iz regiona, da kroz muzičke programe stiču nova iskustva i veštine, ali i kroz sardanju i druženje upoznaju jedni druge, međusobne kulture. Oni zajedno predstavljaju region u najlepšem i najhumanijem svetlu, i povezuju ga sa svetom kroz muziku – jezik koji je razumljiv svima.

Ciljevi

Promocija klasične muzike i muzičkog obrazovanja, kreiranje i privlačenje mlađe koncertne publike. Podrška, afirmacija i promocija muzičkih talenata, inkluzija dece bez roditeljskog staranja i dece sa posebnim potrebama. Kulturna razmena i saradnja dece u regionu i svetu. Podsticanje građanske inicijative i aktivnog odnosa pojedinca u kreiranju lepšeg i boljeg drustava.